Nyitvatartás H-Sz. 10:00-19:00

Milyen védjegyeket keressünk a kozmetikumokon?

2021.10.24

Védjegyek és azok jelentése

Léteznek olyan független minősítési rendszerek, amelyek biztosítják a termék minőségét. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány, a gyártók által leggyakrabban megkeresett ökológiai termékeket vagy ökológiai termékeket tanúsító, akkreditált ellenőrző cég logóját és összefoglalóját mutatom be, abból a célból, hogy átlátható legyen, melyik szervezet milyen minőségű tanúsítványt ad:

A biokozmetikumok minősítését Magyarországon a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (HU-ÖKO-01) végzi. A szervezet megköveteli, hogy az alapanyagok 95%-ban ökológiai gazdálkodásból származzanak.

További információk: https://www.biokontroll.hu/

NaTrue szigorú kritériumokkal minősíti a kozmetikai termékeket. A vezető európai natúr- és biokozmetikumokat gyártó cégek 2008-ban NaTrue néven minőségvédő szervezetet, európai érdekközösséget hoztak létre Brüsszelben saját kritériumrendszerrel és logóval. A gyártók úgy találták, hogy - miközben egyre több kozmetikai terméket hoznak forgalomba szerte a világon az organikus, ökológiai és természetes hívószavak alatt - a tisztánlátás mind nehezebbé válik a gyártók, a kereskedők és a fogyasztók számára is.

A NaTrue állítása szerint azzal a céllal alakult, hogy - mint azt a küldetési nyilatkozatukban megfogalmazzák - a profitérdekelt minősítő szervezetek helyett egy etikailag és ökológiailag szigorúbb követelményeket előíró, pártatlan szakértők munkájára támaszkodó európai platform jöjjön létre, amelynek segítségével könnyebbé válik az eligazodás a vásárlók számára.

NaTrue-jelet három fokozatban lehet kiérdemelni:

az egycsillagos jelet és a természetes, azaz natúrkozmetikum minősítést a csak természetes anyagokat tartalmazó kozmetikumok kaphatják,

a kétcsillagosoknál szigorúbbak a követelmények, a növényi összetevők legalább 70%-ának ökológiai gazdálkodásból kell származniuk,

a háromcsillagos biokozmetikum címke használati jogát pedig azok a termékek kaphatják meg, amelyekben minimum 95%-ban ökológiai termesztésből származó növényeket dolgoztak fel.

Ahhoz, hogy egy termék megkaphassa a minősítést, az összetevők megfelelését független tanúsító intézetnek kell igazolnia a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján. Ezt az eljárást a kérelmező gyártó létesítményeinek auditálása követi. Ahhoz viszont, hogy egy cég használhassa azt, készítményeinek készítményeinek egy-egy termékcsoportban legalább 75%-ban meg kell felelniük az előírt kritériumoknak.

A kritériumok nyilvánosak és átláthatóak, honlapjukon bárki megtalálhatja a különböző fokozatú tanúsítványok használatára jogosult cégek, márkák listáját.További információk: https://www.natrue.org/

A Demeter védjegy a biodinamikus gazdálkodásból származó termékek tanúsítására szolgál. A biodinamikus gazdálkodás Rudolf Steiner (az antropozófia megalapítója) 1924-ben tartott előadásainak hatására indult el először Németországban, majd 1928-ban megalapították a Demeter védjegyet. Az egyik legrégebbi és legszigorúbb minősítés. Követelményei szigorúbbak a kormányok szabályainál. Nemcsak kizárják a szintetikus műtrágyák és vegyi növényvédő szerek használatát a mezőgazdasági növénytermesztésben, a mesterséges adalékanyagokat a feldolgozás során, hanem kiemelkedő szerepe van a termőtalaj életteljességének, a növényzet és az állatok életfolyamatainak egymásra hangolásának az adott termőhely természeti feltételei között. A biodinamikus irányvonal a gazdaságot egységes, szétválaszthatatlan szervezetnek tekinti, ahol növény, állat és ember összetartozik. Zárt körforgásra, szerves egység megteremtésére, hosszú távú fenntarthatóságra törekszik. A biodinamikus gazdák többet adnak vissza a földnek annál, mint amit a művelés során elvesznek tőle.


A biodinamikus mezőgazdaság felfogása szerint a növény az őt körülvevő tágabb környezettel is kapcsolatban áll: fejlődésére mind földi, mind égi energiák, valamint az őt körülvevő más növényfajták is hatnak. Középpontjában áll az élet - bios -, melyet a lehető legszelídebb, legtermészetesebb módon, szintetikus, életellenes anyagok kizárásával értelmez, ökologikus módon. A dinamikus szó arra utal, hogy az élet folyamatos mozgásban van, összhangban a nappalok és éjszakák, az évszakok változásával. Ha ez a ritmikus változás megszűnik, élet sincs többé.

A biodinamikus szemléletű gazda kerüli a vegyszereket, és követi a természet változásainak törvényszerűségeit. Földjén fás és művelt területek, állatok, növények együttesen megtalálhatók.

Ezzel a holisztikus megközelítéssel a Demeter nem csupán termelési mód, hanem életmód is.

A Demeter-védjeggyel akkor látható el a termék, amennyiben megfelel a Demeter feldolgozási irányelveknek; az összetevők legalább 95%-a ökológiai minősítésű; valamint megfelel az adott ország  szövetségi irányelveinek és a Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 889/2008/EK rendeletének vagy azzal egyenértékű jogszabályoknak. Így ezen, speciális ökológiai gazdálkodásból származó termékek nemcsak a különböző országokban előírt szigorú szabályoknak felelnek meg, hanem a Nemzetközi Demeter Termelési és Feldolgozási Irányelvekben megfogalmazott követelményeknek is.

A Demeter az egyetlen ökológiai szövetség, amely tanúsító szervezetek világszintű hálózatát építette ki. A Demeter Internationalt 1997-ben a jogi, gazdasági és szellemi téren megvalósuló szorosabb együttműködés szándékával alapították, jelenleg Európában, Amerikában, Afrikában és Új-Zélandon összesen tizenhat taggal rendelkezik. A Demeter International több mint 40 országban van jelen, a Demeter-gazdaságok száma meghaladja a 4500-at, közel 150 000 hektár területtel.

További információk: https://www.demeter.net

A Soil Association a legelterjedtebb, nemzetközileg is ismert brit biominősítés (GB-ORG-5). A természeti környezetre kedvező módon, jogszabályban rögzített körülmények között előállított élelmiszerek kaphatják meg a bio minősítést. A szigorú követelményeknek való megfelelést független szervezetek tanúsítják, a folyamatos ellenőrzések biztosítják a fogyasztó számára, hogy valóban ökológiai termesztésből/termelésből származó (köznapi néven bio) zöldséget, gyümölcsöt, fűszert, húst vagy belőlük készült terméket vásárol.

A biotermesztés szabályai az egész Európai Unióban egységesek, a szabályok betartását és a tanúsítványok kiállítását nemzeti szervezetek végzik minden tagállamban. Ezért az EU Organic jelölést is fel kell tüntetni a termékek csomagolásán. A Soil Association logót itthon gyakran minősített biokozmetikumokon is megtalálhatjuk.

A Soil Association logót itthon gyakran minősített biokozmetikumokon is megtalálhatjuk.

További információk:https://www.soilassociation.org/

A Fairtrade védjegy a méltányos kereskedelemből származó termékek minősítő jegye.

A méltányos kereskedelem olyan irányított kereskedelem, amely hangsúlyt helyez arra, hogy a harmadik világbeli termelő megkapja az őt megillető pénzt a terményéért. Lényege, hogy az általános világpiaci áraktól függetlenül olyan árban állapodnak meg a résztvevők, amely valóban kifejezi az előállítók anyagi és munkaráfordításait. A méltányos kereskedelem a kezdetektől fogva egyfajta jótékonysági kezdeményezés: a szegény országok kistermelőinek és rajtuk keresztül a helyi közösségeknek igyekszik segíteni. Pszichológiai haszna a jótékonysággal összevetve számottevő. A legszegényebb országok kistermelői érezhetik, hogy munkájukra, termékükre szükség van. A termékeik fogyasztói átlagosan 30-50%-kal többet fizetnek a termékekért, de ezért általában az átlagosnál jobb minőségű termékhez jutnak, és tudják, hogy a többletkiadás társadalmi célokat szolgál. A környezetvédelmi elvárások is egyre fontosabbak a fair trade-ben, a környezeti érdekeket és értékeket is méltányolják.

További információk:információk: https://tudatosvasarlo.hu/cimkek/fair-trade